>>Veri Tabanı Yönetimi

Muhasebe kayıtları dışında, şirket veritabanınızın, büyütülmesi ve sürekli güncel tutulması mı gerekiyor. O halde yeni personeliniz neden Devinim olmasın?


Neler Yapıyoruz?

  • Farklı departmanlarda bulanan verileri, tek bir formatta ve tek bir dosya yada program altında konsalide ediyoruz.
  • Kartvizit ve e-postalarda yer alan bilgilerin kayda geçiriyoruz.
  • CRM programınızda eksik bilgilerden ötürü işlevsiz olan kişi yada kurumların bilgilerini güncelliyoruz.
  • Farklı yada aynı kayıt içerisindeki mükerrer kayıtları teke indiriyoruz.
  • Datanızı, kargo ve dağıtım firmalarının sistemlerine uygun hale getiriyoruz.
  • Datanızı, Etiket dökümüne uygun hale getiriyoruz.

Örnek Proje;

Müşteri: Mücevher İhracatçıları Birliği

İhtiyaç: Kümülatif üye kayıtlarından oluşan Kurumsal dergi datasının güncel tutulması. Güncelliğini yitirmiş kayıtlara, kaydı silmeden dergi gönderilmemesinin sağlanması.

Çözüm; Dağıtım datası, çift taraflı tutularak, dağıtım sonrasında, ulaşılamayan kayıtlar güncellenir. Güncelliğini yitirdiği tespit edilen ve ulaşılamayan kayıtlar, kurumun resmi datasında muhafaza edilirken, çift taraflı güncel data yönetimi sayesinde, söz konusu kayıtlara boşuna yeni gönderimler yapılmaz.

Sonuç; Müşteri, bir yandan mevcut yazılımı ile çözemeyeceği bir sorunu çözerken, diğer yandan boşuna yapılacak gönderimlerin, kargo-posta bedellerinden elde ettiği tasarruf ile söz konusu hizmet ihtiyacını ilave bir ücret ödemeden karşılamıştır.